เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00314027
บาร์โค้ด39611019008034
เล่มIssue no. 4380 (21-27 Apr.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า16 May 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0