เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00313688
บาร์โค้ด39611019008028
เล่มIssue no. 4379 (14-20 Apr.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า12 May 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0