เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00312020
บาร์โค้ด39611019007952
เล่มIssue no. 4375 (17-23 Mar.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า8 Apr 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0