เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00315807
บาร์โค้ด39611019007880
เล่มIssue no. 4389 (23-29 Jun.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า9 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0