เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00315524
บาร์โค้ด39611019007803
เล่มIssue no. 4387 (09-22 Jun.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0