เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00315523
บาร์โค้ด39611019007802
เล่มIssue no. 4386 (02-08 Jun.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0