เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00314943
บาร์โค้ด39611019007779
เล่มIssue no. 4384 (19-25 May) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า6 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0