เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00319906
บาร์โค้ด39611019007722
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 374-377 ( พ.ค.-มิ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า24 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0