เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00314843
บาร์โค้ด39611019007540
เล่มฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า5 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1