เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00314826
บาร์โค้ด39611019007525
เล่มIssue no. 4383 (12-18 May) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า5 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0