เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00314741
บาร์โค้ด39611019007507
เล่มIssue no. 4382 (05-11 May) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า4 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0