เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00319908
บาร์โค้ด39611019005271
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 370 (01 มี.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า24 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0