เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00310968
บาร์โค้ด39611019005254
เล่มIssue no. 4371 (17-23 Feb.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า8 Mar 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0