เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00310776
บาร์โค้ด39611019005243
เล่มIssue no. 4369 (03-09 Feb.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า27 Feb 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0