เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00310741
บาร์โค้ด39611019005222
เล่มIssue no. 4370 (10-16 Feb.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Feb 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0