เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00301277
บาร์โค้ด39611018249705
เล่มIssue no. 4335 (03-09 Jun.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า18 Jun 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0