เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00302088
บาร์โค้ด39611018249291
เล่มIssue no. 4337 (17-23 Jun.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jul 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0