เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00302270
บาร์โค้ด39611018248590
เล่มฉบับที่ 6 (พ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า5 Jul 2013
จำนวนครั้งที่ยืม2