เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00300687
บาร์โค้ด39611018247790
เล่มIssue no. 4332 (13-19 May) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า9 Jun 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0