เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00302271
บาร์โค้ด39611018247337
เล่มฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า5 Jul 2013
จำนวนครั้งที่ยืม2