เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00301453
บาร์โค้ด39611018246743
เล่มIssue no. 4336 (10-16 Jun.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า21 Jun 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0