เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00304001
บาร์โค้ด39611018244425
เล่มIssue no. 4341 (15-21 Jul.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Aug 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0