เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00302405
บาร์โค้ด39611018244375
เล่มIssue no. 4338 (24-30 Jun.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า8 Jul 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0