เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00303997
บาร์โค้ด39611018243153
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 356 (01 ส.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า3 Aug 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0