เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00298239
บาร์โค้ด39611018242742
เล่มฉบับที่ 5 (ก.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า24 Apr 2013
จำนวนครั้งที่ยืม4