เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00297806
บาร์โค้ด39611018241223
เล่มIssue no. 4324 (18-24 Mar.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า10 Apr 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0