เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00298462
บาร์โค้ด39611018240712
เล่มIssue no. 4327 (08-14 Apr.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า29 Apr 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0