เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00298962
บาร์โค้ด39611018240274
เล่มIssue no. 4328 (15-21 Apr.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 May 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0