เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00187901
หมายเลขทรัพยากรi00312274
บาร์โค้ด39611018208545
เล่มv.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio CD Fl.4
วันที่นำเข้า18 Apr 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1