เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00187901
หมายเลขทรัพยากรi00312273
บาร์โค้ด39611018208537
เล่มv.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio CD Fl.4
วันที่นำเข้า18 Apr 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1