เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00157880
หมายเลขทรัพยากรi00287340
บาร์โค้ด39611018200849
เล่มv.4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD - Thai Fl.4
วันที่นำเข้า23 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0