เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00157861
หมายเลขทรัพยากรi00287222
บาร์โค้ด39611018200781
เล่มv.7
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD - Thai Fl.4
วันที่นำเข้า19 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0