เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00296363
บาร์โค้ด39611018068956
เล่มIssue no. 4318 (04-10 Feb.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Feb 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0