เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00296159
บาร์โค้ด39611018068212
เล่มฉบับที่ 2 (มี.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า15 Feb 2013
จำนวนครั้งที่ยืม1