เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00295905
บาร์โค้ด39611018067669
เล่มIssue no. 4316 (21-27 Jan.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า11 Feb 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0