เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00297362
บาร์โค้ด39611018067156
เล่มIssue no. 4320 (18-24 Feb.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า21 Mar 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0