เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00297221
บาร์โค้ด39611018066281
เล่มฉบับที่ 4 (ก.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า20 Mar 2013
จำนวนครั้งที่ยืม6