เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00293884
บาร์โค้ด39611018065747
เล่มIssue no. 4310 (10-16 Dec.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า28 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0