เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00293544
บาร์โค้ด39611018064583
เล่มIssue no. 4309 (03-09 Dec.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0