เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00313934
บาร์โค้ด39611018063791
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 340-341 ( ธ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า15 May 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0