เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00295549
บาร์โค้ด39611018061878
เล่มIssue no. 4315 (14-20 Jan.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า1 Feb 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0