เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00292741
บาร์โค้ด39611018061266
เล่มIssue no. 4307 (19-25 Nov.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า29 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0