เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00300483
บาร์โค้ด39611018060995
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 338-339 (01-30 พ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า5 Jun 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0