เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00292621
บาร์โค้ด39611018060904
เล่มIssue no. 4306 (12-18 Nov.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า27 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0