เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00292100
บาร์โค้ด39611018060649
เล่มIssue no. 4304 (29-01 Oct.-Nov.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0