เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00292070
บาร์โค้ด39611018060508
เล่มIssue no. 4305 (05-11 Nov.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0