เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00309369
บาร์โค้ด39611018049469
เล่มVol. 9 No. 94 (Jan.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0