เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00309844
บาร์โค้ด39611018048610
เล่มฉบับที่ 5 (ก.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า29 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม6