เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00309101
บาร์โค้ด39611018047604
เล่มIssue no. 4361 (09-15 Dec.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0