เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00309098
บาร์โค้ด39611018046481
เล่มIssue no. 4357 (11-17 Nov.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0